نمایش 1–8 از 33 نتیجه

پمپ آب چدنی تک پروانه ابارا سری CMB-1-00-M

۵۰,۵۹۰,۰۰۰ ریال

پمپ ابارا CMB-100

الکتروپمپ های سانتریفیوژ تک پروانه چدنی ابارا سری CMB

این پمپ نسبت به سایر پمپ های چدنی موجود بسیار مقرون به صرفه می باشند.

پمپ آب چدنی تک پروانه ابارا سری CMB-2-00-M

۹۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال

پمپ ابارا CMB-200

الکتروپمپ های سانتریفیوژ تک پروانه چدنی ابارا سری CMB

این پمپ نسبت به سایر پمپ های چدنی موجود بسیار مقرون به صرفه می باشند.

پمپ آب چدنی تک پروانه ابارا سری CMB-3-00-T

۱۱۲,۲۶۰,۰۰۰ ریال

پمپ ابارا CMB-300

الکتروپمپ های سانتریفیوژ تک پروانه چدنی ابارا سری CMB

این پمپ نسبت به سایر پمپ های چدنی موجود بسیار مقرون به صرفه می باشند.

پمپ آب چدنی تک پروانه ابارا سری CMB-4-00-T

۱۶۷,۵۲۰,۰۰۰ ریال

پمپ ابارا CMB-400

الکتروپمپ های سانتریفیوژ تک پروانه چدنی ابارا سری CMB

این پمپ نسبت به سایر پمپ های چدنی موجود بسیار مقرون به صرفه می باشند.

پمپ آب چدنی تک پروانه ابارا سری CMB-5-50-T

۱۸۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال

پمپ ابارا CMB-400

الکتروپمپ های سانتریفیوژ تک پروانه چدنی ابارا سری CMB

این پمپ نسبت به سایر پمپ های چدنی موجود بسیار مقرون به صرفه می باشند.

پمپ آب چدنی تک پروانه تک فاز ابارا سری CMD-2-00-M

۹۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال

پمپ ابارا CMD-200M

الکتروپمپ های سانتریفیوژ تک پروانه چدنی ابارا سری CMD

این پمپ نسبت به سایر پمپ های چدنی موجود بسیار مقرون به صرفه می باشند.

پمپ آب چدنی تک پروانه سه فاز ابارا سری CMD-2-00-T

۹۰,۱۱۰,۰۰۰ ریال

پمپ ابارا CMD-200T

الکتروپمپ های سانتریفیوژ تک پروانه چدنی ابارا سری CMD

این پمپ نسبت به سایر پمپ های چدنی موجود بسیار مقرون به صرفه می باشند.

پمپ آب چدنی تک پروانه سه فاز ابارا سری CMD-3-00-T

۱۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال

پمپ ابارا CMD-300T

الکتروپمپ های سانتریفیوژ تک پروانه چدنی ابارا سری CMD

این پمپ نسبت به سایر پمپ های چدنی موجود بسیار مقرون به صرفه می باشند.