لیست قیمت اعلام حریق

لیست قیمت محصولات سایان

لیست قمیت محصولات سایان قیمت ها بروز نمی باشد با شماره 66606161 تماس بگیرید

ناممدلقیمت
مرکز کنترل 2 زونCP-S7,800,000
مرکز کنترل 4 زونCP-S8,400,000
مرکز کنترل 6 زونCP-S8,800,000
مرکز کنترل 8 زونCP-S9,400,000
مرکز کنترل 10 زونCP-S9,800,000
مرکز کنترل 12 زونCP-S10,400,000
مرکز کنترل 14 زونCP-S10,800,000
مرکز کنترل 16 زونCP-S11,200,000
دتکتور دود smdSD-S92595,000
دتکتور حرارتی ثابتHD-S92F540,000
دتکتور حرارتی افزایشیHD-S92R550,000
اژیر 24 ولتA-S95440,000
اژیر فلاشر 24 ولتAF-S92450,000
دتکتور گازی سقفی 24 ولتGD-S24950,000
دتکتور گازی سقفی 220 ولتGD-S220950,000
دتکتور گازی دیواری 220 ولتGD-S92950,000
ریموت اندیکاتورRA-S9290,000
ریموت اندیکاتورRA-S9180,000
شستی نشکنCB-S91300,000
لیست قیمت محصولات سایان اطفا حریق 27 اسفند 97
قیمت ها بروز نمی باشد با شماره 66606161 تماس بگیرید

 

لیست قمیت محصولات آریاک

لیست قیمت آریاک لیست قیمت ها بروز نمی باشد با شماره 66606161 تماس بگیرید

ردیفشرح کالاقیمت ریال
1شستی معمولی آریاک295,000
2شستی پالسی آریاک335,000
3آژیر فلاشر آریاک445,000
4ریموت سردرب آریاک620,000
5ریموت سر درب آریاک130,000
6مرکز کنترل تک فاز ACT8,690,000
7مرکز کنترل 2 فاز ACT9,000,000
8مرکز کنترل 4 فاز ACT9,500,000
9مرکز کنترل 6 فاز ACT10,000,000
10مرکز کنترل 8 فاز ACT10,830,000
11مرکز کنترل 10 فاز ACT11,330,000
12مرکز کنترل 12 فاز ACT11,830,000
13مرکز کنترل 14 فاز ACT12,330,000
14مرکز کنترل 16 فاز AFC13,750,000
15مرکز کنترل 20 فاز AFC14,350,000
16مرکز کنترل 24 فاز AFC14,950,000
17مرکز کنترل 28 فاز AFC15,550,000
18دکتور دودی آریاک665,000
19دکتور حرارتی آریکا615,000
لیست قیمت آریاک تاریخ اپدیت 19 فروردین 97
قیمت ها بروز نمی باشد با شماره 66606161 تماس بگیرید

همچنین دیگر لیست قیمت ها را ببینید

 

گروه صنعتی جلوخانی