موتورخانه یا پکیچ

موتورخانه یا پکیچ

هر محصول یا سیستمی مزایا و نقص ها خود را دارد لذا اینکه تصور کنیم موتورخانه سرشار از نقاط ضعف و فاقد مزیت یا برعکس سرشار از نقاط مثبت است، اشتباه است.

در زیر چند مورد از معایب و مزایا آنها ذکر خواهند شد

پکیجموتورخانه
مزایاراندمان بالانگهداری آب گرم در منبع
هزینه پایین
معایبقطع آب گرم هنگام قطع برقراندمان پایین در صروت عدم طراحی درست
هزینه بالا گرم نگه داشتن آب
عدم کنترل فردی برای قطع یا وصل
عدم توانایی مشخص کردن مصرف هر واحد
دور بودن به واحد برای رفع مشکلات جزئی