لیست قیمت کیز ایران

[table “2” not found /]
شیر کلکتوری تو پیچ کیزایران
شیر کلکتوری تو پیچ کیزایران
یک طرفه فنری کیزایران
یک طرفه فنری کیزایران
یک طرفه دریچه ای رو پیچ کیز ایران
یک طرفه دریچه ای رو پیچ کیز ایران
شیر کشویی کیز ایران
شیر کشویی کیز ایران
یک طرفه دریچه ای کیزایران
یک طرفه دریچه ای کیزایران
شیر آتش نشانی کیزایرانپ
شیر آتش نشانی کیزایرانپ
صافی 7 کیز ایران
صافی 7 کیز ایران
شیر کوپلی کیز ایران
شیر کوپلی کیز ایران
شیر سوزنی کیزایران
شیر سوزنی کیزایران
شیر سوپاپی کیزایران
شیر سوپاپی کیزایران
شیر پیسوار کیزایران
شیر پیسوار کیزایران
شیر کلکتوری رو پیچ کیزایران
شیر کلکتوری رو پیچ کیزایران

کیز ایران

کارخانه تولیدی و صنعتی کیز ایران در سال 1363 به عنوان اولین تولید کننده شیر فلکه های کشویی برنجی در ایران راه اندازی

و به برترین تولید کننده شیرآلات ساختمانی و تاسیساتی در عرصه صنعت تاسیسات گردید.

این شرکت در سال 1363 به عنوان اولین تولید کننده شیرفلکه های کشویی برنجی اقدام به راه اندازی کارخانه کیز ایران نمود.

شیر کشویی

شیرکشویی در صنایع تاسیساتی آب، شبکه های آبرسانی، سیستمهای آبیاری،
شبکه های نفت، روغن و گازوئیل، صنایع تانکرسازی،
پنوماتیک و هیدرولیک، مواد شیمیایی و صنایع ساختمان قابل استفاده می باشد.

شیر یکطرفه دریچه ای کیز ایران

شیری است که عبور سیال از آن در یک جهت بوده و از جریان برگشتی سيال ممانعت به عمل می آورد.
این شیر تنها توسط فشار سیال عمل کرده و دارای هیچ نوع وسیله کنترل کننده ای در خارج از بدنه نمی باشد.
کنترل جریان سیال توسط دیسکی كه به واسطه وجود فشار سیال به بدنه دیسک از محل آب بندی شیر،
دور و يا به آن نزدیک می شود؛ انجام می گردد.
شیرهای یکطرفه غالبا در شبکه های آبرسانی شهری، تأسیسات… مورد استفاده قرار می گیرد

شیر یکطرفه فنری

شیری است که عبور سیال در آن در یک جهت بوده و از جریان برگشتی سيال ممانعت به عمل می آورد.
این شیر تنها توسط فشار سیال، عمل کرده و دارای هیچ نوع وسیله کنترل کننده ای در خارج از بدنه نمی باشد.
کنترل جریان سیال توسط دریچه ای كه به واسطه وجود فشار سیال به بدنه دريچه از محل آب بندی شیر،
دور و يا به آن نزدیک می شود؛ انجام مي گيرد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و گرفتن لیست قیمت کیز ایران با مادر تماس باشید