نمایش 1–8 از 9 نتیجه

شیر فشار شکن یورک ایتالیا 1

۵,۵۲۰,۰۰۰ ریال
شیر فشار شکن یورک ایتالیا 1

شیرهای فشار شکن   بطور اتوماتیک فشار زیاد و متغیر ورودی را به فشار کم و ثابت خروجی تبدیل می کند .

شیر فشار شکن یورک ایتالیا 1/2

۱,۶۹۴,۰۰۰ ریال
شیر فشار شکن یورک ایتالیا 1/2

شیرهای فشار شکن   بطور اتوماتیک فشار زیاد و متغیر ورودی را به فشار کم و ثابت خروجی تبدیل می کند .

شیر فشار شکن یورک ایتالیا 1/2 1

۱۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال
شیر فشار شکن یورک ایتالیا 1/2 1

شیرهای فشار شکن   بطور اتوماتیک فشار زیاد و متغیر ورودی را به فشار کم و ثابت خروجی تبدیل می کند .

شیر فشار شکن یورک ایتالیا 1/2 2

۳۲,۵۶۰,۰۰۰ ریال
شیر فشار شکن یورک ایتالیا 1/2 2

شیرهای فشار شکن   بطور اتوماتیک فشار زیاد و متغیر ورودی را به فشار کم و ثابت خروجی تبدیل می کند .

شیر فشار شکن یورک ایتالیا 1/4 1

۱۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال
شیر فشار شکن یورک ایتالیا 1/4 1

شیرهای فشار شکن   بطور اتوماتیک فشار زیاد و متغیر ورودی را به فشار کم و ثابت خروجی تبدیل می کند .

شیر فشار شکن یورک ایتالیا 2

۱۸,۹۵۰,۰۰۰ ریال
شیر فشار شکن یورک ایتالیا 2

شیرهای فشار شکن   بطور اتوماتیک فشار زیاد و متغیر ورودی را به فشار کم و ثابت خروجی تبدیل می کند .

شیر فشار شکن یورک ایتالیا 3

۴۷,۲۵۰,۰۰۰ ریال
شیر فشار شکن یورک ایتالیا 3

شیرهای فشار شکن   بطور اتوماتیک فشار زیاد و متغیر ورودی را به فشار کم و ثابت خروجی تبدیل می کند .

شیر فشار شکن یورک ایتالیا 3/4

۱,۷۴۰,۰۰۰ ریال
شیر فشار شکن یورک ایتالیا 3/4

شیرهای فشار شکن   بطور اتوماتیک فشار زیاد و متغیر ورودی را به فشار کم و ثابت خروجی تبدیل می کند .