نمایش 1–8 از 15 نتیجه

شیر غیرگازی نگین سایز 1 تو پیچ

۰ ریال
شیر غیرگازی نگین سایز 1 شیر غیرگازی نگین شیر های خود را در بازه 1/2 اینچ تا 3 اینچ تولید مینماید . این شیر آلات غیرگازی از آلیاژ برنج ساخته میشوند .

شیر غیرگازی نگین سایز 1/2 1 تو پیچ

۰ ریال
شیر غیرگازی نگین سایز 1/2 1 شیر غیرگازی نگین شیر های خود را در بازه 1/2 اینچ تا 3 اینچ تولید مینماید . این شیر آلات غیرگازی از آلیاژ برنج ساخته میشوند .

شیر غیرگازی نگین سایز 1/2 2 تو پیچ

۰ ریال
شیر غیرگازی نگین سایز 1/2 2 شیر غیرگازی نگین شیر های خود را در بازه 1/2 اینچ تا 3 اینچ تولید مینماید . این شیر آلات غیرگازی از آلیاژ برنج ساخته میشوند .

شیر غیرگازی نگین سایز 1/4 1 تو پیچ

۰ ریال
شیر غیرگازی نگین سایز 1/4 1 شیر غیرگازی نگین شیر های خود را در بازه 1/2 اینچ تا 3 اینچ تولید مینماید . این شیر آلات غیرگازی از آلیاژ برنج ساخته میشوند .

شیر غیرگازی نگین سایز 2 تو پیچ

۰ ریال
شیر غیرگازی نگین سایز 2 شیر غیرگازی نگین شیر های خود را در بازه 1/2 اینچ تا 3 اینچ تولید مینماید . این شیر آلات غیرگازی از آلیاژ برنج ساخته میشوند .

شیر غیرگازی نگین سایز 3 تو پیچ

۰ ریال
شیر غیرگازی نگین سایز 3 شیر غیرگازی نگین شیر های خود را در بازه 1/2 اینچ تا 3 اینچ تولید مینماید . این شیر آلات غیرگازی از آلیاژ برنج ساخته میشوند .

شیر غیرگازی نگین سایز 3/4 تو پیچ

۰ ریال
شیر غیرگازی نگین سایز 3/4 شیر غیرگازی نگین شیر های خود را در بازه 1/2 اینچ تا 3 اینچ تولید مینماید . این شیر آلات غیرگازی از آلیاژ برنج ساخته میشوند .

شیر گازی نگین دسته اهرمی سایز 1

۰ ریال
شیر گازی نگین دسته اهرمی برنجی سایز 1 شکی نیست که شیرآلات جز اساسی ترین اجزای خطوط لوله نفت،گاز،آب،و... می باشند. با پیداشدن نیازهای جدید برای رفع آن شیرآلات با کار کردهای و متریال متفاوت تولید شده اند .