نمایش 1–8 از 25 نتیجه

شیر پروانه ای اهرمی لاگ فاراب سایز 1/2 2 اینچ

۲۳,۰۱۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای اهرمی لاگ فاراب سایز 1/2 2 اینچ شیر پروانه‌ای (Butterfly valve) گونه‌ای از شیرهای صنعتی است در این شیر های چدنی از یک دیسک دایره‌ای یا مستطیلی که امکان چرخش حول محور خود را دارد،

شیر پروانه ای اهرمی لاگ فاراب سایز 2 اینچ

۲۱,۶۴۵,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای اهرمی لاگ فاراب سایز 2 اینچ شیر پروانه‌ای (Butterfly valve) گونه‌ای از شیرهای صنعتی است در این شیر های

شیر پروانه ای اهرمی لاگ فاراب سایز 3 اینچ

۲۹,۷۳۶,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای اهرمی لاگ فاراب سایز 3 اینچ شیر پروانه‌ای (Butterfly valve) گونه‌ای از شیرهای صنعتی است در این شیر های چدنی از یک دیسک دایره‌ای یا مستطیلی که امکان چرخش حول محور خود را دارد،

شیر پروانه ای اهرمی لاگ فاراب سایز 4 اینچ

۳۳,۵۱۲,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای اهرمی لاگ فاراب سایز 4 اینچ شیر پروانه‌ای (Butterfly valve) گونه‌ای از شیرهای صنعتی است در این شیر های چدنی از یک دیسک دایره‌ای یا مستطیلی که امکان چرخش حول محور خود را دارد،

شیر پروانه ای اهرمی لاگ فاراب سایز 5 اینچ

۳۸,۰۲۵,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای اهرمی لاگ فاراب سایز 5 اینچ شیر پروانه‌ای (Butterfly valve) گونه‌ای از شیرهای صنعتی است در این شیر های چدنی از یک دیسک دایره‌ای یا مستطیلی که امکان چرخش حول محور خود را دارد،

شیر پروانه ای اهرمی لاگ فاراب سایز 6 اینچ

۵۱,۳۸۸,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای اهرمی لاگ فاراب سایز 6 اینچ شیر پروانه‌ای (Butterfly valve) گونه‌ای از شیرهای صنعتی است در این شیر های چدنی از یک دیسک دایره‌ای یا مستطیلی که امکان چرخش حول محور خود را دارد،

شیر پروانه ای اهرمی لاگ فاراب سایز 8 اینچ

۷۷,۳۷۲,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای اهرمی لاگ فاراب سایز 8 اینچ شیر پروانه‌ای (Butterfly valve) گونه‌ای از شیرهای صنعتی است در این شیر های چدنی از یک دیسک دایره‌ای یا مستطیلی که امکان چرخش حول محور خود را دارد،

شیر پروانه ای ویفری (اهرمی) فاراب سایز 1.5

۱۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (اهرمی) فاراب سایز 2 اینچ شیر پروانه‌ای (Butterfly valve) گونه‌ای از شیرهای صنعتی است در این شیر های چدنی از یک دیسک دایره‌ای یا مستطیلی که امکان چرخش حول محور خود را دارد،