لیست قیمت محصولات فاراب

شرکت فارآب به عنوان اولین تولیدکننده شیرآلات چدنی در ایران فعالیت خود را از سال ۱۳۶۵ آغاز نمود. این شرکت در پی ارتقای فنی و کیفی محصولات تولیدی خود توانسته سبد کاملی از محصولات را تولید نماید.محصولات این شرکت صنایع نفت و گاز، تاسیسات حرارتی و برودتی و آب و فاضلاب را تحت پوشش قرار می‌دهند. گروه صنعتی جلوخانی نماینده شرکت فاراب در فروش کلیه محصولات شرکت مانند شیر پروانه اي ، شیر سوپاپی ، شیر کشویی ، شیر کشویی ، شیر یکطرفه ، صافی می باشد.

لیست قیمت فاراب 1402

 

ImageNameDatePrice
شیر پروانه ای اهرمی لاگ فاراب سایز 1/2 2 اینچ1402-02-24۲۳,۰۱۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای اهرمی لاگ فاراب سایز 2 اینچ1402-02-24۲۱,۶۴۵,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای اهرمی لاگ فاراب سایز 3 اینچ1402-02-24۲۹,۷۳۶,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای اهرمی لاگ فاراب سایز 4 اینچ1402-02-24۳۳,۵۱۲,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای اهرمی لاگ فاراب سایز 5 اینچ1402-02-24۳۸,۰۲۵,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای اهرمی لاگ فاراب سایز 6 اینچ1402-02-24۵۱,۳۸۸,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای اهرمی لاگ فاراب سایز 8 اینچ1402-02-24۷۷,۳۷۲,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (اهرمی) فاراب سایز 1.51402-02-24۱۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (اهرمی) فاراب سایز 1/2 2 اینچ1402-02-24۱۷,۳۱۶,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (اهرمی) فاراب سایز 2 اینچ1402-02-24۱۴,۷۳۲,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (اهرمی) فاراب سایز 3 اینچ1402-02-24۲۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (اهرمی) فاراب سایز 4 اینچ1402-02-24۲۳,۹۸۵,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (اهرمی) فاراب سایز 5 اینچ1402-02-24۲۷,۹۵۶,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (اهرمی) فاراب سایز 6 اینچ1402-02-24۳۷,۴۹۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (اهرمی) فاراب سایز 8 اینچ1402-02-24۵۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (گیربکس دار) فاراب 1/2 2 اینچ1402-02-24۳۵,۰۳۲,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (گیربکس دار) فاراب 10 اینچ1402-02-24۱۷۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (گیربکس دار) فاراب 12 اینچ1402-02-24۱۸۲,۳۹۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (گیربکس دار) فاراب 141402-02-24۲۷۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (گیربکس دار) فاراب 2 اینچ1402-02-24۳۱,۶۲۵,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (گیربکس دار) فاراب 3 اینچ1402-02-24۳۹,۰۹۲,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (گیربکس دار) فاراب 4 اینچ1402-02-24۴۰,۸۳۲,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (گیربکس دار) فاراب 5 اینچ1402-02-24۴۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (گیربکس دار) فاراب 6 اینچ1402-02-24۵۵,۳۱۵,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (گیربکس دار) فاراب 8 اینچ1402-02-24۷۳,۰۲۵,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی بیلوزدار فاراب سایز 2 اینچ1402-02-24۲۰۰,۲۸۰,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی بیلوزدار فاراب سایز 3 اینچ1402-02-24۲۵۸,۱۲۰,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی بیلوزدار فاراب سایز 4 اینچ1402-02-24۴۵۰,۱۲۰,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی رینگ استیل فاراب سایز 1/2 1 اینچ1402-02-24۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی رینگ استیل فاراب سایز 1/2 2 اینچ1402-02-24۷۷,۰۷۷,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی رینگ استیل فاراب سایز 1/4 1 اینچ1402-02-24۴۴,۲۸۰,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی رینگ استیل فاراب سایز 10 اینچ1402-02-24۴۵۳,۸۴۰,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی رینگ استیل فاراب سایز 2 اینچ1402-02-24۵۶,۷۴۹,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی رینگ استیل فاراب سایز 3 اینچ1402-02-24۹۰,۸۹۷,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی رینگ استیل فاراب سایز 4 اینچ1402-02-24۱۲۸,۱۶۶,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی رینگ استیل فاراب سایز 5 اینچ1402-02-24۱۶۹,۰۳۷,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی رینگ استیل فاراب سایز 6 اینچ1402-02-24۲۰۳,۶۴۰,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی رینگ استیل فاراب سایز 8 اینچ1402-02-24۳۱۳,۴۴۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی اورینگی F4 فاراب سایز 1/2 2 اینچ Pn101402-02-24۷۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی اورینگی F4 فاراب سایز 10 اینچ Pn101402-02-24۳۱۳,۵۲۶,۰۰۰ ریال
شیر کشویی اورینگی F4 فاراب سایز 12 اینچ Pn101402-02-24۴۳۴,۴۶۹,۰۰۰ ریال
شیر کشویی اورینگی F4 فاراب سایز 2 اینچ Pn101402-02-24۶۲,۸۳۲,۰۰۰ ریال
شیر کشویی اورینگی F4 فاراب سایز 3 اینچ Pn101402-02-24۷۱,۶۳۸,۰۰۰ ریال
شیر کشویی اورینگی F4 فاراب سایز 4 اینچ Pn101402-02-24۹۲,۱۶۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی اورینگی F4 فاراب سایز 5 اینچ Pn101402-02-24۱۲۰,۹۰۴,۰۰۰ ریال
شیر کشویی اورینگی F4 فاراب سایز 6 اینچ Pn101402-02-24۱۳۷,۲۰۷,۰۰۰ ریال
شیر کشویی اورینگی F4 فاراب سایز 8 اینچ Pn101402-02-24۱۹۶,۳۵۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ استیل F5 فاراب سایز 1/2 2 اینچ Pn161402-02-24۹۵,۶۴۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ استیل F5 فاراب سایز 10 اینچ Pn161402-02-24۴۴۲,۵۶۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ استیل F5 فاراب سایز 12 اینچ Pn161402-02-24۶۵۷,۹۶۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ استیل F5 فاراب سایز 14 اینچ Pn161402-02-24۸۲۸,۴۸۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ استیل F5 فاراب سایز 2 اینچ Pn161402-02-24۹۳,۳۷۵,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ استیل F5 فاراب سایز 3 اینچ Pn161402-02-24۱۱۳,۲۸۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ استیل F5 فاراب سایز 4 اینچ Pn161402-02-24۱۵۵,۷۶۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ استیل F5 فاراب سایز 5 اینچ Pn161402-02-24۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ استیل F5 فاراب سایز 6 اینچ Pn161402-02-24۲۱۵,۰۴۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ استیل F5 فاراب سایز 8 اینچ Pn161402-02-24۳۲۱,۴۸۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F4 فاراب سایز 1/2 2 اینچ Pn161402-02-24۸۶,۶۳۲,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F4 فاراب سایز 10 اینچ1402-02-24۳۸۷,۶۳۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F4 فاراب سایز 12 اینچ1402-02-24۵۰۸,۱۰۸,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F4 فاراب سایز 2 اینچ Pn161402-02-24۷۵,۴۴۶,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F4 فاراب سایز 3 اینچ Pn161402-02-24۱۰۳,۷۶۸,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F4 فاراب سایز 4 اینچ Pn161402-02-24۱۲۱,۲۶۱,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F4 فاراب سایز 5 اینچ Pn161402-02-24۱۵۷,۵۵۶,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F4 فاراب سایز 6 اینچ Pn161402-02-24۱۸۱,۱۱۸,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F4 فاراب سایز 8 اینچ Pn161402-02-24۲۸۰,۷۲۲,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F5 فاراب سایز 1/2 2 اینچ Pn161402-02-24۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F5 فاراب سایز 10 اینچ Pn161402-02-24۴۱۳,۵۲۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F5 فاراب سایز 12 اینچ Pn161402-02-24۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F5 فاراب سایز 14 اینچ Pn161402-02-24۶۸۶,۷۶۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F5 فاراب سایز 2 اینچ Pn161402-02-24۹۰,۷۵۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F5 فاراب سایز 3 اینچ Pn161402-02-24۱۲۰,۱۲۵,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F5 فاراب سایز 4 اینچ Pn161402-02-24۱۲۷,۹۹۵,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F5 فاراب سایز 5 اینچ Pn161402-02-24۱۸۱,۱۲۵,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F5 فاراب سایز 6 اینچ Pn161402-02-24۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F5 فاراب سایز 8 اینچ Pn161402-02-24۲۹۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی F4 فاراب سایز 1/2 2 اینچ Pn161402-02-24۳۱,۷۷۳,۰۰۰ ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی F4 فاراب سایز 10 اینچ Pn101402-02-24۲۰۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی F4 فاراب سایز 10 اینچ Pn161402-02-24۲۱۴,۶۴۲,۰۰۰ ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی F4 فاراب سایز 12 اینچ Pn161402-02-24۳۰۱,۷۲۶,۰۰۰ ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی F4 فاراب سایز 14 اینچ1402-02-24۴۹۱,۹۴۲,۰۰۰ ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی F4 فاراب سایز 14 اینچ Pn101402-02-24۴۶۵,۷۲۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی F4 فاراب سایز 2 اینچ Pn101401-06-02۰ ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی F4 فاراب سایز 2 اینچ Pn161402-02-24۲۵,۰۱۶,۰۰۰ ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی F4 فاراب سایز 3 اینچ Pn161402-02-24۴۰,۰۸۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی F4 فاراب سایز 4 اینچ Pn161402-02-24۴۸,۷۲۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی F4 فاراب سایز 5 اینچ Pn161402-02-24۵۷,۹۳۸,۰۰۰ ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی F4 فاراب سایز 6 اینچ Pn161402-02-24۷۸,۴۷۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی F4 فاراب سایز 8 اینچ Pn101401-06-02۰ ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی F4 فاراب سایز 8 اینچ Pn161402-02-24۱۲۱,۶۶۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی گرافیتی F4 فاراب سایز 1/2 2 اینچ Pn101402-02-24۸۰,۴۶۵,۰۰۰ ریال
شیر کشویی گرافیتی F4 فاراب سایز 10 اینچ Pn101402-02-24۳۳۴,۷۶۶,۰۰۰ ریال
شیر کشویی گرافیتی F4 فاراب سایز 12 اینچ Pn101402-02-24۴۶۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی گرافیتی F4 فاراب سایز 16 اینچ Pn101402-02-24۹۴۲,۷۰۲,۰۰۰ ریال
شیر کشویی گرافیتی F4 فاراب سایز 2 اینچ Pn101402-02-24۶۷,۶۸۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی گرافیتی F4 فاراب سایز 3 اینچ Pn101402-02-24۹۰,۶۴۶,۰۰۰ ریال
شیر کشویی گرافیتی F4 فاراب سایز 4 اینچ Pn101402-02-24۱۰۵,۵۳۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی گرافیتی F4 فاراب سایز 5 اینچ Pn101402-02-24۱۳۰,۹۲۲,۰۰۰ ریال
شیر کشویی گرافیتی F4 فاراب سایز 6 اینچ Pn101402-02-24۱۴۹,۴۳۵,۰۰۰ ریال
شیر کشویی گرافیتی F4 فاراب سایز 8 اینچ Pn101402-02-24۲۰۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه زبانه فلزی F6 فاراب سایز 1/2 2 اینچ1402-02-24۳۴,۶۹۱,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه زبانه فلزی F6 فاراب سایز 10 اینچ1402-02-24۲۵۵,۸۳۲,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه زبانه فلزی F6 فاراب سایز 12 اینچ1402-02-24۳۱۸,۸۸۶,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه زبانه فلزی F6 فاراب سایز 2 اینچ1402-02-24۲۹,۳۴۴,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه زبانه فلزی F6 فاراب سایز 3 اینچ1402-02-24۴۱,۸۳۸,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه زبانه فلزی F6 فاراب سایز 4 اینچ1402-02-24۴۸,۲۲۲,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه زبانه فلزی F6 فاراب سایز 5 اینچ1402-02-24۶۴,۵۲۳,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه زبانه فلزی F6 فاراب سایز 6 اینچ1402-02-24۸۴,۸۹۶,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه زبانه فلزی F6 فاراب سایز 8 اینچ1402-02-24۱۳۲,۱۶۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه زبانه لاستیکی F6 فاراب سایز 1/2 2 اینچ1402-02-24۳۱,۴۳۶,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه زبانه لاستیکی F6 فاراب سایز 2 اینچ1402-02-24۲۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه زبانه لاستیکی F6 فاراب سایز 3 اینچ1402-02-24۳۵,۶۸۵,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه زبانه لاستیکی F6 فاراب سایز 4 اینچ1402-02-24۴۴,۲۲۶,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه زبانه لاستیکی F6 فاراب سایز 5 اینچ1402-02-24۵۸,۱۱۶,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه زبانه لاستیکی F6 فاراب سایز 6 اینچ1402-02-24۸۱,۹۹۵,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه زبانه لاستیکی F6 فاراب سایز 8 اینچ1402-02-24۱۲۵,۹۲۵,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه صافی F1 فاراب سایز 1/2 2 اینچ1402-02-24۲۸,۳۸۶,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه صافی F1 فاراب سایز 10 اینچ1402-02-24۲۵۰,۴۹۷,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه صافی F1 فاراب سایز 12 اینچ1402-02-24۳۲۰,۲۷۶,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه صافی F1 فاراب سایز 14 اینچ1402-02-24۵۲۴,۳۹۴,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه صافی F1 فاراب سایز 2 اینچ1402-02-24۱۹,۸۸۸,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه صافی F1 فاراب سایز 3 اینچ1402-02-24۳۲,۶۶۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه صافی F1 فاراب سایز 4 اینچ1402-02-24۴۱,۷۴۵,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه صافی F1 فاراب سایز 5 اینچ1402-02-24۶۲,۴۷۵,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه صافی F1 فاراب سایز 6 اینچ1402-02-24۸۱,۰۸۴,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه صافی F1 فاراب سایز 8 اینچ1402-02-24۱۳۴,۴۴۴,۰۰۰ ریال

 

محصولات فاراب

شیر پروانه اي (ویفري اهرمدار ، ویفري گیربکسدار ، لاگ)

شیر سوپاپی (بیلوزدار ، رینگ استیل)

شیر کشویی (رینگ برنزي ، رینگ استیل ، زبانه لاستیکی)

شیر کشویی (اورینگی ، گرافیتی ، زبانه لاستیکی)

شیر یکطرفه(بیلوزدار ، زبانه فلزي ، زبانه لاستیکی)

صافی(توري استیل)

 

همچنین می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در اینستاگرام ما رو دنبال کنید و لیست قیمت محصولات فاراب را در لحظه ببینید