لیست قیمت محصولات فاراب

شرکت فارآب به عنوان اولین تولیدکننده شیرآلات چدنی در ایران فعالیت خود را از سال ۱۳۶۵ آغاز نمود. این شرکت در پی ارتقای فنی و کیفی محصولات تولیدی خود توانسته سبد کاملی از محصولات را تولید نماید.محصولات این شرکت صنایع نفت و گاز، تاسیسات حرارتی و برودتی و آب و فاضلاب را تحت پوشش قرار می‌دهند. گروه صنعتی جلوخانی نماینده شرکت فاراب در فروش کلیه محصولات شرکت مانند شیر پروانه اي ، شیر سوپاپی ، شیر کشویی ، شیر کشویی ، شیر یکطرفه ، صافی می باشد.

لیست قیمت فاراب 1401

 

ImageNameDatePriceBuy
شیر پروانه ای اهرمی لاگ فاراب سایز 1/2 2 اینچ1401-06-02۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای اهرمی لاگ فاراب سایز 2 اینچ1401-06-02۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای اهرمی لاگ فاراب سایز 3 اینچ1401-06-02۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای اهرمی لاگ فاراب سایز 4 اینچ1401-06-02۲۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای اهرمی لاگ فاراب سایز 5 اینچ1401-06-02۲۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای اهرمی لاگ فاراب سایز 6 اینچ1401-06-02۳۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای اهرمی لاگ فاراب سایز 8 اینچ1401-06-02۵۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (اهرمی) فاراب سایز 1.51401-06-02۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (اهرمی) فاراب سایز 1/2 2 اینچ1401-06-02۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (اهرمی) فاراب سایز 2 اینچ1401-06-02۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (اهرمی) فاراب سایز 3 اینچ1401-06-02۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (اهرمی) فاراب سایز 4 اینچ1401-06-02۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (اهرمی) فاراب سایز 5 اینچ1401-06-02۱۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (اهرمی) فاراب سایز 6 اینچ1401-06-02۲۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (اهرمی) فاراب سایز 8 اینچ1401-06-02۳۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (گیربکس دار) فاراب 1/2 2 اینچ1401-06-02۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (گیربکس دار) فاراب 10 اینچ1401-06-02۱۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (گیربکس دار) فاراب 12 اینچ1401-06-02۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (گیربکس دار) فاراب 141401-06-02۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (گیربکس دار) فاراب 2 اینچ1401-06-02۲۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (گیربکس دار) فاراب 3 اینچ1401-06-02۲۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (گیربکس دار) فاراب 4 اینچ1401-06-02۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (گیربکس دار) فاراب 5 اینچ1401-06-02۲۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (گیربکس دار) فاراب 6 اینچ1401-06-02۳۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال
شیر پروانه ای ویفری (گیربکس دار) فاراب 8 اینچ1401-06-02۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی بیلوزدار فاراب سایز 2 اینچ1401-06-02۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی بیلوزدار فاراب سایز 3 اینچ1401-06-02۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی بیلوزدار فاراب سایز 4 اینچ1401-06-02۲۹۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی رینگ استیل فاراب سایز 1/2 1 اینچ1401-06-02۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی رینگ استیل فاراب سایز 1/2 2 اینچ1401-06-02۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی رینگ استیل فاراب سایز 1/4 1 اینچ1401-06-02۲۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی رینگ استیل فاراب سایز 10 اینچ1401-06-02۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی رینگ استیل فاراب سایز 2 اینچ1401-06-02۳۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی رینگ استیل فاراب سایز 3 اینچ1401-06-02۵۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی رینگ استیل فاراب سایز 4 اینچ1401-06-02۷۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی رینگ استیل فاراب سایز 5 اینچ1401-06-02۹۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی رینگ استیل فاراب سایز 6 اینچ1401-06-02۱۲۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی رینگ استیل فاراب سایز 8 اینچ1401-06-02۱۸۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی اورینگی F4 فاراب سایز 1/2 2 اینچ Pn101401-06-02۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی اورینگی F4 فاراب سایز 10 اینچ Pn101401-06-02۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی اورینگی F4 فاراب سایز 12 اینچ Pn101401-06-02۲۶۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی اورینگی F4 فاراب سایز 2 اینچ Pn101401-06-02۳۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی اورینگی F4 فاراب سایز 3 اینچ Pn101401-06-02۴۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی اورینگی F4 فاراب سایز 4 اینچ Pn101401-06-02۵۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی اورینگی F4 فاراب سایز 5 اینچ Pn101401-06-02۷۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی اورینگی F4 فاراب سایز 6 اینچ Pn101401-06-02۸۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی اورینگی F4 فاراب سایز 8 اینچ Pn101401-06-02۱۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ استیل F5 فاراب سایز 1/2 2 اینچ Pn161401-06-02۵۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ استیل F5 فاراب سایز 10 اینچ Pn161401-06-02۲۶۷,۱۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ استیل F5 فاراب سایز 12 اینچ Pn161401-06-02۳۹۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ استیل F5 فاراب سایز 14 اینچ Pn161401-06-02۵۰۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ استیل F5 فاراب سایز 2 اینچ Pn161401-06-02۴۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ استیل F5 فاراب سایز 3 اینچ Pn161401-06-02۶۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ استیل F5 فاراب سایز 4 اینچ Pn161401-06-02۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ استیل F5 فاراب سایز 5 اینچ Pn161401-06-02۱۰۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ استیل F5 فاراب سایز 6 اینچ Pn161401-06-02۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ استیل F5 فاراب سایز 8 اینچ Pn161401-06-02۱۹۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F4 فاراب سایز 1/2 2 اینچ Pn161401-06-02۵۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F4 فاراب سایز 10 اینچ1401-06-02۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F4 فاراب سایز 12 اینچ1401-06-02۳۱۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F4 فاراب سایز 2 اینچ Pn161401-06-02۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F4 فاراب سایز 3 اینچ Pn161401-06-02۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F4 فاراب سایز 4 اینچ Pn161401-06-02۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F4 فاراب سایز 5 اینچ Pn161401-06-02۹۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F4 فاراب سایز 6 اینچ Pn161401-06-02۱۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F4 فاراب سایز 8 اینچ Pn161401-06-02۱۷۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F5 فاراب سایز 1/2 2 اینچ Pn161401-06-02۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F5 فاراب سایز 10 اینچ Pn161401-06-02۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F5 فاراب سایز 12 اینچ Pn161401-06-02۳۷۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F5 فاراب سایز 14 اینچ Pn161401-06-02۴۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F5 فاراب سایز 2 اینچ Pn161401-06-02۴۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F5 فاراب سایز 3 اینچ Pn161401-06-02۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F5 فاراب سایز 4 اینچ Pn161401-06-02۸۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F5 فاراب سایز 5 اینچ Pn161401-06-02۹۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F5 فاراب سایز 6 اینچ Pn161401-06-02۱۲۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی رینگ برنزی F5 فاراب سایز 8 اینچ Pn161401-06-02۱۸۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی F4 فاراب سایز 1/2 2 اینچ Pn161401-06-02۲۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی F4 فاراب سایز 10 اینچ Pn101401-06-02۱۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی F4 فاراب سایز 10 اینچ Pn161401-06-02۱۳۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی F4 فاراب سایز 12 اینچ Pn161401-06-02۱۹۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی F4 فاراب سایز 14 اینچ1401-06-02۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی F4 فاراب سایز 14 اینچ Pn101401-06-02۲۹۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی F4 فاراب سایز 2 اینچ Pn101401-06-02۰ ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی F4 فاراب سایز 2 اینچ Pn161401-06-02۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی F4 فاراب سایز 3 اینچ Pn161401-06-02۱۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی F4 فاراب سایز 4 اینچ Pn161401-06-02۲۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی F4 فاراب سایز 5 اینچ Pn161401-06-02۳۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی F4 فاراب سایز 6 اینچ Pn161401-06-02۴۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی F4 فاراب سایز 8 اینچ Pn101401-06-02۰ ریال
شیر کشویی زبانه لاستیکی F4 فاراب سایز 8 اینچ Pn161401-06-02۹۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی گرافیتی F4 فاراب سایز 1/2 2 اینچ Pn101401-06-02۴۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی گرافیتی F4 فاراب سایز 10 اینچ Pn101401-06-02۲۰۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی گرافیتی F4 فاراب سایز 12 اینچ Pn101401-06-02۲۸۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی گرافیتی F4 فاراب سایز 16 اینچ Pn101401-06-02۵۸۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی گرافیتی F4 فاراب سایز 2 اینچ Pn101401-06-02۳۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی گرافیتی F4 فاراب سایز 3 اینچ Pn101401-06-02۵۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی گرافیتی F4 فاراب سایز 4 اینچ Pn101401-06-02۵۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی گرافیتی F4 فاراب سایز 5 اینچ Pn101401-06-02۷۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی گرافیتی F4 فاراب سایز 6 اینچ Pn101401-06-02۸۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال
شیر کشویی گرافیتی F4 فاراب سایز 8 اینچ Pn101401-06-02۱۲۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه زبانه فلزی F6 فاراب سایز 1/2 2 اینچ1401-06-02۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه زبانه فلزی F6 فاراب سایز 10 اینچ1401-06-02۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه زبانه فلزی F6 فاراب سایز 12 اینچ1401-06-02۲۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه زبانه فلزی F6 فاراب سایز 2 اینچ1401-06-02۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه زبانه فلزی F6 فاراب سایز 3 اینچ1401-06-02۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه زبانه فلزی F6 فاراب سایز 4 اینچ1401-06-02۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه زبانه فلزی F6 فاراب سایز 5 اینچ1401-06-02۴۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه زبانه فلزی F6 فاراب سایز 6 اینچ1401-06-02۶۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه زبانه فلزی F6 فاراب سایز 8 اینچ1401-06-02۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه زبانه لاستیکی F6 فاراب سایز 1/2 2 اینچ1401-06-02۲۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه زبانه لاستیکی F6 فاراب سایز 2 اینچ1401-06-02۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه زبانه لاستیکی F6 فاراب سایز 3 اینچ1401-06-02۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه زبانه لاستیکی F6 فاراب سایز 4 اینچ1401-06-02۲۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه زبانه لاستیکی F6 فاراب سایز 5 اینچ1401-06-02۳۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه زبانه لاستیکی F6 فاراب سایز 6 اینچ1401-06-02۵۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه زبانه لاستیکی F6 فاراب سایز 8 اینچ1401-06-02۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه صافی F6 فاراب سایز 1/2 2 اینچ1401-06-02۱۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه صافی F6 فاراب سایز 10 اینچ1401-06-02۱۶۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه صافی F6 فاراب سایز 12 اینچ1401-06-02۲۱۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه صافی F6 فاراب سایز 14 اینچ1401-06-02۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه صافی F6 فاراب سایز 2 اینچ1401-06-02۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه صافی F6 فاراب سایز 3 اینچ1401-06-02۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه صافی F6 فاراب سایز 4 اینچ1401-06-02۲۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه صافی F6 فاراب سایز 5 اینچ1401-06-02۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه صافی F6 فاراب سایز 6 اینچ1401-06-02۵۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه صافی F6 فاراب سایز 8 اینچ1401-06-02۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال

 

محصولات فاراب

شیر پروانه اي (ویفري اهرمدار ، ویفري گیربکسدار ، لاگ)

شیر سوپاپی (بیلوزدار ، رینگ استیل)

شیر کشویی (رینگ برنزي ، رینگ استیل ، زبانه لاستیکی)

شیر کشویی (اورینگی ، گرافیتی ، زبانه لاستیکی)

شیر یکطرفه(بیلوزدار ، زبانه فلزي ، زبانه لاستیکی)

صافی(توري استیل)

 

همچنین می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در اینستاگرام ما رو دنبال کنید و لیست قیمت محصولات فاراب را در لحظه ببینید