شیر سوزنی

شیر فلکه سوزنی برنجی کیز ایران

این محصول در جاهایی که جریان منظم و یکنواخت سیال مورد نیاز است، طراحی شده ;

از قبیل لوله کشیهای منازل ، مصارف صنعتی ، کشاورزی ، تاسیسات گرمایشی ،

سیستمهای بهداشتی ،بخار، نفت ، بنزین و سایر هیدروکربنها .

شیر فلکه یکی از شیر فلکه های مهم در تاسیسات است.با چرخاندن سر فلکه آن،

ساقه فرمان گرفته و با بالا و پایین دیسک بازو بسته می شود.

شیر فلکه به انگلیسی Globe valve می باشد. زمانی که فشار بالایی وجود داشته باشه

شیر فلکه بسیار کارآمد بوده و می توان از این شیر فلکه ها استفاده نمود.

  • مشاهده همه 6 نتیجه

  • صافی