محصولات کیز ایران

 

لیست قیمت محصولات کیز ایران تاریخ آپدیت 1402/03/03

ImageNameDatePrice
شیر آتش نشانی برنجی کیز ایران 1/2 11402-03-03۶,۸۳۱,۰۰۰ ریال
شیر پیسوار برنجی کیز ایران (فیلتردار) سایز 1/2*1/21402-03-03۱,۲۶۵,۰۰۰ ریال
شیر پیسوار برنجی کیز ایران (فیلتردار) سایز 3/8*1/21402-03-03۱,۲۶۵,۰۰۰ ریال
شیر توپی کلکتوری تو پیچ برنجی کیز ایران سایز 11402-03-03۳,۴۱۰,۰۰۰ ریال
شیر توپی کلکتوری تو پیچ برنجی کیز ایران سایز 1/21402-03-03۱,۳۲۰,۰۰۰ ریال
شیر توپی کلکتوری تو پیچ برنجی کیز ایران سایز ۳/۴1402-03-03۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال
شیر توپی کلکتوری رو پیچ برنجی کیز ایران سایز 11402-03-03۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال
شیر توپی کلکتوری رو پیچ برنجی کیز ایران سایز ۱/۲1402-03-03۱,۵۴۰,۰۰۰ ریال
شیر توپی کلکتوری رو پیچ برنجی کیز ایران سایز 3/41402-03-03۲,۳۱۰,۰۰۰ ریال
شیر توپی کوپلی برنجی کیز ایران سایز 16*1/21402-03-03۱,۴۳۰,۰۰۰ ریال
شیر توپی کوپلی برنجی کیز ایران سایز 20*1/21402-03-03۱,۵۴۰,۰۰۰ ریال
شیر خودکارفنری برنجی کیز ایران سایز 11402-03-03۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
شیر خودکارفنری برنجی کیز ایران سایز 1/2 11402-03-03۴,۲۲۴,۰۰۰ ریال
شیر خودکارفنری برنجی کیز ایران سایز 1/2 21402-03-03۱۴,۶۳۰,۰۰۰ ریال
شیر خودکارفنری برنجی کیز ایران سایز 1/4 11402-03-03۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال
شیر خودکارفنری برنجی کیز ایران سایز 21402-03-03۶,۲۷۰,۰۰۰ ریال
شیر خودکارفنری برنجی کیز ایران سایز 31402-03-03۲۰,۳۵۰,۰۰۰ ریال
شیر خودکارفنری برنجی کیز ایران سایز 3/41402-03-03۱,۷۶۰,۰۰۰ ریال
شیر خودکارفنری برنجی کیز ایران سایز۱/۲1402-03-03۱,۲۱۰,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی برنجی کیز ایران سایز 11402-03-03۱,۵۴۰,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی برنجی کیز ایران سایز ۱/۲1402-03-03۹۹۰,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی برنجی کیز ایران سایز 1/2 11402-03-03۲,۹۱۵,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی برنجی کیز ایران سایز 1/4 11402-03-03۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی برنجی کیز ایران سایز 21402-03-03۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی برنجی کیز ایران سایز 3/41402-03-03۱,۲۶۵,۰۰۰ ریال
شیر صافی برنجی Y کیز ایران سایز 11402-03-03۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
شیر صافی برنجی Y کیز ایران سایز 1/2 11402-03-03۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال
شیر صافی برنجی Y کیز ایران سایز 1/2 21402-03-03۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شیر صافی برنجی Y کیز ایران سایز 1/4 11402-03-03۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
شیر صافی برنجی Y کیز ایران سایز 21402-03-03۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
شیر صافی برنجی Y کیز ایران سایز 3/41402-03-03۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
شیر صافی برنجی Y کیز ایران سایز1/21402-03-03۱,۴۳۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه سوزنی برنجی کیز ایران سایز 11402-03-03۶,۰۵۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه سوزنی برنجی کیز ایران سایز ۱/۲1402-03-03۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه سوزنی برنجی کیز ایران سایز 1/2 11402-03-03۱۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه سوزنی برنجی کیز ایران سایز 1/4 11402-03-03۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه سوزنی برنجی کیز ایران سایز 21402-03-03۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه سوزنی برنجی کیز ایران سایز 3/41402-03-03۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 11402-03-03۴,۶۲۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز ۱/۲1402-03-03۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 1/2 11402-03-03۹,۱۳۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 1/2 21402-03-03۲۵,۸۵۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 1/2 2 سبک1402-03-03۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 1/4 11402-03-03۶,۸۲۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 21402-03-03۱۳,۸۶۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 31402-03-03۳۴,۴۳۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 3 سبک1402-03-03۳۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 3/41402-03-03۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 41400-09-22۰ ریال
شیر یکطرفه دریچه ای تو پیچ کیز ایران 11402-03-03۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه دریچه ای تو پیچ کیز ایران 1/21402-03-03۱,۵۹۵,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه دریچه ای تو پیچ کیز ایران 1/2 11402-03-03۶,۲۷۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه دریچه ای تو پیچ کیز ایران 1/2 21402-03-03۱۹,۱۴۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه دریچه ای تو پیچ کیز ایران 1/4 11402-03-03۵,۱۷۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه دریچه ای تو پیچ کیز ایران 21402-03-03۹,۴۶۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه دریچه ای تو پیچ کیز ایران 3/41402-03-03۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه دریچه ای رو پیچ کیز ایران 1/21402-03-03۱,۵۴۰,۰۰۰ ریال

کیز ایران

کارخانه تولیدی و صنعتی کیز ایران در سال 1363 به عنوان اولین تولید کننده شیر فلکه های کشویی برنجی در ایران راه اندازی و در طی سالیان متمادی،

تلاش بی وقفه و مستمر تبدیل به برترین تولید کننده شیرآلات ساختمانی و تاسیساتی در عرصه صنعت تاسیسات گردید.

 

جوایز، افتخارات و استانداردها

 

  • دریافت جوائز بین المللی کیفیت (اسپانیا 1994 – 2008 و اروپا 2010 ).
  • اولین دریافت کننده نشان استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
  • انتخاب کارآفرین نمونه از جشنواره قهرمانان صنعت سال 1387.
  • انتخاب مدیر نمونه در همایش تولید کنندگان نمونه کشوری 1389.
  • انتخاب شرکت برتر در جشنواره قهرمانان صنعت سال 1390.

محصولات کیز ایران