محصولات کیز ایران

لیست قیمت محصولات کیز ایران تاریخ آپدیت 1401/05/30

ImageNameDatePriceBuy
شیر آتش نشانی برنجی کیز ایران 1/2 11401-05-30۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال
شیر پیسوار برنجی کیز ایران (فیلتردار) سایز 1/2*1/21401-05-30۷۱۰,۰۰۰ ریال
شیر پیسوار برنجی کیز ایران (فیلتردار) سایز 3/8*1/21401-05-30۷۱۰,۰۰۰ ریال
شیر توپی کلکتوری تو پیچ برنجی کیز ایران سایز 11401-05-30۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال
شیر توپی کلکتوری تو پیچ برنجی کیز ایران سایز 1/21401-05-30۸۵۰,۰۰۰ ریال
شیر توپی کلکتوری تو پیچ برنجی کیز ایران سایز ۳/۴1401-05-30۱,۱۸۵,۰۰۰ ریال
شیر توپی کلکتوری رو پیچ برنجی کیز ایران سایز 11401-05-30۲,۴۲۵,۰۰۰ ریال
شیر توپی کلکتوری رو پیچ برنجی کیز ایران سایز ۱/۲1401-05-30۸۹۵,۰۰۰ ریال
شیر توپی کلکتوری رو پیچ برنجی کیز ایران سایز 3/41401-05-30۱,۳۱۰,۰۰۰ ریال
شیر توپی کوپلی برنجی کیز ایران سایز 16*1/21401-05-30۸۳۰,۰۰۰ ریال
شیر توپی کوپلی برنجی کیز ایران سایز 20*1/21401-05-30۹۰۵,۰۰۰ ریال
شیر خودکارفنری برنجی کیز ایران سایز 11401-05-30۱,۳۷۸,۸۵۰ ریال
شیر خودکارفنری برنجی کیز ایران سایز 1/2 11401-05-30۲,۴۲۸,۸۰۰ ریال
شیر خودکارفنری برنجی کیز ایران سایز 1/2 21401-05-30۸,۵۲۵,۰۰۰ ریال
شیر خودکارفنری برنجی کیز ایران سایز 1/4 11401-05-30۱,۷۴۵,۰۰۰ ریال
شیر خودکارفنری برنجی کیز ایران سایز 21401-05-30۳,۶۱۷,۹۰۰ ریال
شیر خودکارفنری برنجی کیز ایران سایز 31401-05-30۱۶,۹۳۵,۰۰۰ ریال
شیر خودکارفنری برنجی کیز ایران سایز 3/41401-05-30۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال
شیر خودکارفنری برنجی کیز ایران سایز۱/۲1401-05-30۶۸۵,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی برنجی کیز ایران سایز 11401-05-30۸۰۰,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی برنجی کیز ایران سایز ۱/۲1401-05-30۵۰۱,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی برنجی کیز ایران سایز 1/2 11401-05-30۱,۵۳۰,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی برنجی کیز ایران سایز 1/4 11401-05-30۱,۱۴۰,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی برنجی کیز ایران سایز 21401-05-30۲,۲۹۵,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی برنجی کیز ایران سایز 3/41401-05-30۶۷۰,۰۰۰ ریال
شیر صافی برنجی Y کیز ایران سایز 11401-05-30۱,۸۲۵,۰۰۰ ریال
شیر صافی برنجی Y کیز ایران سایز 1/2 11401-05-30۴,۱۷۵,۰۰۰ ریال
شیر صافی برنجی Y کیز ایران سایز 1/2 21401-05-30۱۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال
شیر صافی برنجی Y کیز ایران سایز 1/4 11401-05-30۳,۰۲۵,۰۰۰ ریال
شیر صافی برنجی Y کیز ایران سایز 21401-05-30۶,۹۲۰,۰۰۰ ریال
شیر صافی برنجی Y کیز ایران سایز 3/41401-05-30۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال
شیر صافی برنجی Y کیز ایران سایز1/21401-05-30۸۰۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه سوزنی برنجی کیز ایران سایز 11401-05-30۳,۵۱۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه سوزنی برنجی کیز ایران سایز ۱/۲1401-05-30۱,۶۴۵,۰۰۰ ریال
شیر فلکه سوزنی برنجی کیز ایران سایز 1/2 11401-05-30۸,۶۸۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه سوزنی برنجی کیز ایران سایز 1/4 11401-05-30۶,۴۶۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه سوزنی برنجی کیز ایران سایز 21401-05-30۱۰,۸۱۵,۰۰۰ ریال
شیر فلکه سوزنی برنجی کیز ایران سایز 3/41401-05-30۲,۳۸۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 11401-05-30۲,۶۴۵,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز ۱/۲1401-05-30۱,۲۱۵,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 1/2 11401-05-30۵,۲۰۵,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 1/2 21401-05-30۱۴,۷۹۵,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 1/2 2 سبک1401-05-30۱۲,۶۲۵,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 1/4 11401-05-30۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 21401-05-30۷,۹۷۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 31401-05-30۱۹,۶۹۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 3 سبک1401-05-30۱۷,۷۳۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 3/41401-05-30۱,۷۶۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 41400-09-22۰ ریال
شیر یکطرفه دریچه ای تو پیچ کیز ایران 11401-05-30۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه دریچه ای تو پیچ کیز ایران 1/21401-05-30۹۰۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه دریچه ای تو پیچ کیز ایران 1/2 11401-05-30۳,۵۶۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه دریچه ای تو پیچ کیز ایران 1/2 21401-05-30۱۱۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه دریچه ای تو پیچ کیز ایران 1/4 11401-05-30۲,۹۱۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه دریچه ای تو پیچ کیز ایران 21401-05-30۵,۴۶۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه دریچه ای تو پیچ کیز ایران 3/41401-05-30۱,۲۰۵,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه دریچه ای رو پیچ کیز ایران 1/21401-05-30۸۸۰,۰۰۰ ریال

کیز ایران

کارخانه تولیدی و صنعتی کیز ایران در سال 1363 به عنوان اولین تولید کننده شیر فلکه های کشویی برنجی در ایران راه اندازی و در طی سالیان متمادی،

تلاش بی وقفه و مستمر تبدیل به برترین تولید کننده شیرآلات ساختمانی و تاسیساتی در عرصه صنعت تاسیسات گردید.

 

جوایز، افتخارات و استانداردها

 

  • دریافت جوائز بین المللی کیفیت (اسپانیا 1994 – 2008 و اروپا 2010 ).
  • اولین دریافت کننده نشان استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
  • انتخاب کارآفرین نمونه از جشنواره قهرمانان صنعت سال 1387.
  • انتخاب مدیر نمونه در همایش تولید کنندگان نمونه کشوری 1389.
  • انتخاب شرکت برتر در جشنواره قهرمانان صنعت سال 1390.

محصولات کیز ایران

شیر کلکتوری تو پیچ کیزایران
شیر کلکتوری تو پیچ کیزایران
یک طرفه فنری کیزایران
یک طرفه فنری کیزایران
یک طرفه دریچه ای رو پیچ کیز ایران
یک طرفه دریچه ای رو پیچ کیز ایران
شیر کشویی کیز ایران
شیر کشویی کیز ایران
یک طرفه دریچه ای کیزایران
یک طرفه دریچه ای کیزایران
شیر آتش نشانی کیزایرانپ
شیر آتش نشانی کیزایرانپ
صافی 7 کیز ایران
صافی 7 کیز ایران
شیر کوپلی کیز ایران
شیر کوپلی کیز ایران
شیر سوزنی کیزایران
شیر سوزنی کیزایران
شیر سوپاپی کیزایران
شیر سوپاپی کیزایران
شیر پیسوار کیزایران
شیر پیسوار کیزایران
شیر کلکتوری رو پیچ کیزایران
شیر کلکتوری رو پیچ کیزایران