محصولات کیز ایران

لیست قیمت محصولات کیز ایران تاریخ آپدیت 1401/05/30

ImageNameDatePriceBuy
شیر آتش نشانی برنجی کیز ایران 1/2 11401-10-10۴,۶۵۵,۰۰۰ ریال
شیر پیسوار برنجی کیز ایران (فیلتردار) سایز 1/2*1/21401-10-10۸۱۵,۰۰۰ ریال
شیر پیسوار برنجی کیز ایران (فیلتردار) سایز 3/8*1/21401-10-10۸۱۵,۰۰۰ ریال
شیر توپی کلکتوری تو پیچ برنجی کیز ایران سایز 11401-10-10۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال
شیر توپی کلکتوری تو پیچ برنجی کیز ایران سایز 1/21401-10-10۸۵۰,۰۰۰ ریال
شیر توپی کلکتوری تو پیچ برنجی کیز ایران سایز ۳/۴1401-10-10۱,۱۸۵,۰۰۰ ریال
شیر توپی کلکتوری رو پیچ برنجی کیز ایران سایز 11401-10-10۲,۷۹۰,۰۰۰ ریال
شیر توپی کلکتوری رو پیچ برنجی کیز ایران سایز ۱/۲1401-10-10۱,۰۲۵,۰۰۰ ریال
شیر توپی کلکتوری رو پیچ برنجی کیز ایران سایز 3/41401-10-10۱,۵۱۰,۰۰۰ ریال
شیر توپی کوپلی برنجی کیز ایران سایز 16*1/21401-10-10۹۶۰,۰۰۰ ریال
شیر توپی کوپلی برنجی کیز ایران سایز 20*1/21401-10-10۱,۰۴۵,۰۰۰ ریال
شیر خودکارفنری برنجی کیز ایران سایز 11401-10-10۱,۵۹۰,۰۰۰ ریال
شیر خودکارفنری برنجی کیز ایران سایز 1/2 11401-10-10۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
شیر خودکارفنری برنجی کیز ایران سایز 1/2 21401-10-10۹,۸۱۰,۰۰۰ ریال
شیر خودکارفنری برنجی کیز ایران سایز 1/4 11401-10-10۲,۰۱۰,۰۰۰ ریال
شیر خودکارفنری برنجی کیز ایران سایز 21401-10-10۴,۱۶۵,۰۰۰ ریال
شیر خودکارفنری برنجی کیز ایران سایز 31401-10-10۱۶,۹۳۵,۰۰۰ ریال
شیر خودکارفنری برنجی کیز ایران سایز 3/41401-10-10۱,۱۹۰,۰۰۰ ریال
شیر خودکارفنری برنجی کیز ایران سایز۱/۲1401-10-10۷۹۰,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی برنجی کیز ایران سایز 11401-10-10۹۲۰,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی برنجی کیز ایران سایز ۱/۲1401-10-10۵۸۵,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی برنجی کیز ایران سایز 1/2 11401-10-10۱,۷۶۵,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی برنجی کیز ایران سایز 1/4 11401-10-10۱,۳۱۰,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی برنجی کیز ایران سایز 21401-10-10۲,۶۴۰,۰۰۰ ریال
شیر سوپاپی برنجی کیز ایران سایز 3/41401-10-10۷۷۰,۰۰۰ ریال
شیر صافی برنجی Y کیز ایران سایز 11401-10-10۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال
شیر صافی برنجی Y کیز ایران سایز 1/2 11401-10-10۴,۸۰۵,۰۰۰ ریال
شیر صافی برنجی Y کیز ایران سایز 1/2 21401-10-10۱۴,۴۳۵,۰۰۰ ریال
شیر صافی برنجی Y کیز ایران سایز 1/4 11401-10-10۳,۴۸۰,۰۰۰ ریال
شیر صافی برنجی Y کیز ایران سایز 21401-10-10۷,۹۵۵,۰۰۰ ریال
شیر صافی برنجی Y کیز ایران سایز 3/41401-10-10۱,۴۱۰,۰۰۰ ریال
شیر صافی برنجی Y کیز ایران سایز1/21401-10-10۹۱۵,۰۰۰ ریال
شیر فلکه سوزنی برنجی کیز ایران سایز 11401-10-10۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه سوزنی برنجی کیز ایران سایز ۱/۲1401-10-10۱,۸۹۵,۰۰۰ ریال
شیر فلکه سوزنی برنجی کیز ایران سایز 1/2 11401-10-10۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه سوزنی برنجی کیز ایران سایز 1/4 11401-10-10۷,۴۲۵,۰۰۰ ریال
شیر فلکه سوزنی برنجی کیز ایران سایز 21401-10-10۱۲,۴۲۵,۰۰۰ ریال
شیر فلکه سوزنی برنجی کیز ایران سایز 3/41401-10-10۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 11401-10-10۳,۰۴۵,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز ۱/۲1401-10-10۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 1/2 11401-10-10۵,۹۹۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 1/2 21401-10-10۱۷,۰۱۵,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 1/2 2 سبک1401-10-10۱۴,۵۲۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 1/4 11401-10-10۴,۴۹۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 21401-10-10۹,۱۷۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 31401-10-10۲۲,۶۴۵,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 3 سبک1401-10-10۲۰,۳۹۵,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 3/41401-10-10۲,۰۲۵,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 41400-09-22۰ ریال
شیر یکطرفه دریچه ای تو پیچ کیز ایران 11401-10-10۲,۱۸۵,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه دریچه ای تو پیچ کیز ایران 1/21401-10-10۱,۰۴۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه دریچه ای تو پیچ کیز ایران 1/2 11401-10-10۴,۰۹۵,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه دریچه ای تو پیچ کیز ایران 1/2 21401-10-10۱۲,۸۰۵,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه دریچه ای تو پیچ کیز ایران 1/4 11401-10-10۳,۳۴۵,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه دریچه ای تو پیچ کیز ایران 21401-10-10۶,۲۸۵,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه دریچه ای تو پیچ کیز ایران 3/41401-10-10۱,۳۹۰,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه دریچه ای رو پیچ کیز ایران 1/21401-10-10۱,۰۱۵,۰۰۰ ریال

کیز ایران

کارخانه تولیدی و صنعتی کیز ایران در سال 1363 به عنوان اولین تولید کننده شیر فلکه های کشویی برنجی در ایران راه اندازی و در طی سالیان متمادی،

تلاش بی وقفه و مستمر تبدیل به برترین تولید کننده شیرآلات ساختمانی و تاسیساتی در عرصه صنعت تاسیسات گردید.

 

جوایز، افتخارات و استانداردها

 

  • دریافت جوائز بین المللی کیفیت (اسپانیا 1994 – 2008 و اروپا 2010 ).
  • اولین دریافت کننده نشان استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
  • انتخاب کارآفرین نمونه از جشنواره قهرمانان صنعت سال 1387.
  • انتخاب مدیر نمونه در همایش تولید کنندگان نمونه کشوری 1389.
  • انتخاب شرکت برتر در جشنواره قهرمانان صنعت سال 1390.

محصولات کیز ایران

شیر کلکتوری تو پیچ کیزایران
شیر کلکتوری تو پیچ کیزایران
یک طرفه فنری کیزایران
یک طرفه فنری کیزایران
یک طرفه دریچه ای رو پیچ کیز ایران
یک طرفه دریچه ای رو پیچ کیز ایران
شیر کشویی کیز ایران
شیر کشویی کیز ایران
یک طرفه دریچه ای کیزایران
یک طرفه دریچه ای کیزایران
شیر آتش نشانی کیزایرانپ
شیر آتش نشانی کیزایرانپ
صافی 7 کیز ایران
صافی 7 کیز ایران
شیر کوپلی کیز ایران
شیر کوپلی کیز ایران
شیر سوزنی کیزایران
شیر سوزنی کیزایران
شیر سوپاپی کیزایران
شیر سوپاپی کیزایران
شیر پیسوار کیزایران
شیر پیسوار کیزایران
شیر کلکتوری رو پیچ کیزایران
شیر کلکتوری رو پیچ کیزایران