لیست قیمت دیگهای شوفاژکار

لیست قیمت دیگ چدنی شوفاژکار با شماره 02166606161 تماس بگیرید

مدلنامظرفیتقیمت کل
300-5سولار43,000142,993,400
300-6سولار51,500142,993,400
300-7سولار61,000186,382,900
300-8سولار70,000207,091,500
300-9سولار79,000228,791,200
300-10سولار89,000249,493,200
400-7سولار91,000274,432,400
400-8سولار113,000303,626,400
400-9سولار134,000334,488,000
400-10سولار156,000363,680,900
400-11سولار177,000394,551,300
400-12سولار199,000423,743,100
400-13سولار221,000453,774,200
300-5سوپر43,700109,870,200
300-6سوپر53,600127,776,000
300-7سوپر63,400146,485,900
300-8سوپر73,300165,206,800
300-9سوپر83,100183,109,300
400-5سوپر118,700222,703,760
400-6سوپر146,200262,952,380
400-7سوپر174,500304,097,800
400-8سوپر202,100345,237,320
400-9سوپر229,600385,491,840
400-10سوپر258,000425,734,560
400-11سوپر285,500466,879,980
400-12سوپر313,800507,119,160
400-13سوپر341,400
8 توربوتوربو243,000441,465,450
9 توربوتوربو289,000492,029,800
10 توربوتوربو334,000542,604,500
11 توربوتوربو379,000592,493,800
12 توربوتوربو426,000643,058,150
13 توربوتوربو461,000692,949,750
14 توربوتوربو515,000743,517,550
15 توربوتوربو560,000794,086,500
1300-7سوپرهیت494,000741,453,900
1300-8سوپرهیت556,000842,847,500
1300-9سوپرهیت617,000944,746,000
1300-10سوپرهیت679,0001,046,141,800
1300-11سوپرهیت742,0001,148,037,000
1300-12سوپرهیت803,0001,249,438,300
1300-13سوپرهیت865,0001,351,330,200
1300-14سوپرهیت928,0001,453,223,200
1300-15سوپرهیت990,0001,554,622,300
1300-16سوپرهیت1,052,0001,656,026,900
1300-17سوپرهیت1,113,0001,757,918,800
1300-18سوپرهیت1,174,0001,859,815,100
1300-19سوپرهیت1,237,0001,961,210,900
1300-20سوپرهیت1,300,0002,062,610,000
لیست قیمت دیگ های شوفاژکار تاریخ اپدیت 15 آبان 1400
برای سفارش با 02166606161 تماس بگیرید
دیگ سولار 400 شوفاژکار
دیگ سولار 400 شوفاژکار
دیگ سوپر هیت 1300 شوفاژکار
دیگ سوپر هیت 1300 شوفاژکار
دیگ سوپر 300 شوفاژکار
دیگ سوپر 300 شوفاژکار
دیگ سوپر 400 شوفاژکار
دیگ سوپر 400 شوفاژکار
دیگا های توربو شوفاژکار
دیگا های توربو شوفاژکار

مشخصات دیگ های چدنی یا بویلر شوفاژکار

جهت مقایسه مشخصات و امکانات انواد دیگ های چدنی این مقاله مشخصات دیگ های چدنی را مطالعه نمایید