لیست قیمت دیگ های شوفاژکار قیمت ها بروز نمی باشد با شماره 66606161 تماس بگیرید

مدلنامظرفیتقیمت کل
300-5سولار43,00038,253,313
300-6سولار51,50044,322,438
300-7سولار61,00049,861,125
300-8سولار70,00055,401,250
300-9سولار79,00061,205,875
300-10سولار89,00066,744,563
400-7سولار91,00073,416,250
400-8سولار113,00081,226,250
400-9سولار134,00089,482,500
400-10سولار156,00097,292,500
400-11سولار177,000105,550,000
400-12سولار199,000113,360,000
400-13سولار221,000121,393,750
300-5سوپر43,70034,056,250
300-6سوپر53,60039,606,250
300-7سوپر63,40045,406,250
300-8سوپر73,30051,210,000
300-9سوپر83,10056,758,750
400-5سوپر118,70064,352,500
400-6سوپر146,20075,982,500
400-7سوپر174,50087,871,250
400-8سوپر202,10099,760,000
400-9سوپر229,600111,391,250
400-10سوپر258,000123,020,000
400-11سوپر285,500134,908,750
400-12سوپر313,800146,537,500
400-13سوپر341,400158,426,250
8 توربوتوربو243,000147,824,400
9 توربوتوربو289,000164,756,400
10 توربوتوربو334,000181,692,000
11 توربوتوربو379,000198,396,000
12 توربوتوربو426,000215,328,000
13 توربوتوربو461,000232,034,400
14 توربوتوربو515,000248,967,600
15 توربوتوربو560,000265,899,600
1300-7سوپرهیت494,000283,743,600
1300-8سوپرهیت556,000322,546,800
1300-9سوپرهیت617,000361,542,000
1300-10سوپرهیت679,000400,345,200
1300-11سوپرهیت742,000439,338,000
1300-12سوپرهیت803,000478,142,400
1300-13سوپرهیت865,000517,136,400
1300-14سوپرهیت928,000556,129,200
1300-15سوپرهیت990,000594,933,600
1300-16سوپرهیت1,052,000633,739,200
1300-17سوپرهیت1,113,000672,732,000
1300-18سوپرهیت1,174,000711,726,000
1300-19سوپرهیت1,237,000750,529,200
1300-20سوپرهیت1,300,000789,333,600
لیست قیمت دیگ های شوفاژکار تاریخ اپدیت 19 اسفند 97
قیمت ها بروز نمی باشد با شماره 66606161 تماس بگیرید
دیگ سولار 400 شوفاژکار
دیگ سولار 400 شوفاژکار
دیگ سوپر هیت 1300 شوفاژکار
دیگ سوپر هیت 1300 شوفاژکار
دیگ سوپر 300 شوفاژکار
دیگ سوپر 300 شوفاژکار
دیگ سوپر 400 شوفاژکار
دیگ سوپر 400 شوفاژکار
دیگا های توربو شوفاژکار
دیگا های توربو شوفاژکار